Appelpop

APPELPOP 2024

INFO / PRIVACY REGLEMENT

Algemene Voorwaarden voor Appelpop Festival 2024

1. Organisatie

Appelpop Festival wordt georganiseerd door Stichting Muziekstad Tiel, gevestigd aan Morsestraat 11-s, 4004 JP Tiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de volgende kanalen:

Website: www.appelpop.nl

Telefoon: +31 344 664 998

E-mail: info@appelpop.nl

 

2. Verwerking van Persoonsgegevens

Stichting Muziekstad Tiel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor diverse doeleinden zoals deelname aan het festival, vrijwilligerswerk, mediacreditering en websitegebruik.

 

3. Verzamelde Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt:

Contactgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam.

Dieetwensen: Alleen wanneer deze door vrijwilligers worden verstrekt.

Websitegegevens: IP-adres, apparaat-ID, verkeers- en locatiegegevens, en activiteiten op onze website (zie ook ons cookiebeleid).

Gegevens van Sociale Media: Reacties en andere gegevens geplaatst op onze beheerde sociale mediakanalen.

Camerabeelden en Foto’s: Gemaakt tijdens evenementen.

Overige Gegevens: Actief verstrekte gegevens via correspondentie of telefonisch contact.

 

4. Doeleinden en Grondslagen van Gegevensverwerking

Stichting Muziekstad Tiel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Gerechtvaardigde Belangen:

Verzenden van benodigde accreditaties.

Uitnodigingen voor vrijwilligersactiviteiten, sponsorbijeenkomsten en persmomenten.

Veiligheidsdoeleinden (cameratoezicht).

Promotionele en journalistieke doeleinden (media-opnames).

Analyseren van websiteverkeer (Google Analytics).

Faciliteren van vrijwilligersactiviteiten.

Toestemming:

Verzenden van nieuwsbrieven.

Verwerking van dieetwensen voor vrijwilligers.

 

5. Geautomatiseerde Besluitvorming

Stichting Muziekstad Tiel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die significante gevolgen kan hebben voor personen. Gegevens worden verwerkt met behulp van de volgende systemen:

Eventication: Registratie en verwerking van vrijwilligers-, sponsor- en leveranciergegevens.

Sponsit: Registratie en verwerking van sponsorinformatie.

Event Control: Verwerking van gegevens van vrijwilligers tijdens de opbouw/afbraak van het festivalterrein.

Mailchimp: Versturen van updates en nieuwsbrieven aan vrijwilligers en sponsoren.

Google Analytics: Analyseren van bezoekersgegevens op onze webpagina’s.

 

6. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld:

Vrijwilligersgegevens: Bewaard gedurende het contact en 1 jaar na beëindiging.

Sponsorgegevens: Bewaard gedurende de samenwerking en 3 jaar na beëindiging.

Backups: Bewaard gedurende 1 jaar.

E-mails: Bewaard voor maximaal 5 jaar.

Camerabeelden: Bewaard voor maximaal 48 uur, tenzij wettelijk anders vereist.

 

7. Delen van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden met uw toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kunnen gegevens worden gedeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 

8. Gebruik van Cookies

Stichting Muziekstad Tiel gebruikt technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die uw privacy niet schenden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. Sociale mediakanalen zoals Twitter, Instagram, YouTube en Facebook kunnen ook cookies plaatsen, waarop hun eigen privacybeleid van toepassing is.

 

9. Rechten met Betrekking tot Uw Gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verzoeken kunnen worden ingediend via privacy@appelpop.nl

 

10. Beveiliging van Gegevens

Stichting Muziekstad Tiel neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en openbaarmaking. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viaprivacy@appelpop.nl

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op1 juni 2024

Opmerking: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te bieden over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Muziekstad Tiel tijdens het Appelpop Festival. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden zorgvuldig doorleest en neem bij vragen contact met ons op via de vermelde contactgegevens.